top of page

Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP

Aktuality

O nás

O nás

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP byla ustanovena v roce 1995 - v roce, kdy byla publikována přelomová data o prospěšnosti intravenózní trombolýzy pro pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jsme sekcí České neurologické společnosti s nejpočetnější členskou základnou a velmi živým edukačním, organizačním i sociálním životem. 

Mise

"Spolupráce odborníků na utváření podmínek pro  včasnou a kvalitní iktovou péči."

Vize

"Zlepšení osudu pacientů s cévní

mozkovou příhodou."

Cíle a aktivity

 1. Organizace kongresů a edukace cerberovaskulárních neurologů
   

 2. Organizace funkční sítě akreditovaných iktových center ve spolupráci s orgány státní správy, zdravotními pojišťovnami a s ostatními odbornými společnostmi
   

 3. Sběr dat o kvalitě iktové péče (registr kvality péče RES-Q)
   

 4. Výzkum a podpora výzkumné spolupráce
   

 5. Specializační vzdělávání
   

 6. Mezinárodní spolupráce v rámci ESO
   

 7. Edukace širší odborné veřejnosti
   

 8. Mediální kampaně zvyšující povědomí laické veřejnosti o příznacích a léčbě CMP (Čas je mozek, projekt HOBIT)
   

 9. Komunikace s orgány státní správy, plátci a spolupracujícími odbornými společnostmi

Pro média

 • Zajímají vás novinky v oblasti diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody?

 • Potřebujete vyjádření odborníka či ověřená, aktuální data?

 • Chtěli byste jako první informovat o trendech a výsledcích ve výzkumu mozkové mrtvice?

 • Chcete vědět více o akcích a vzdělávacích programech pro veřejnost?

Kontaktujte Cerebrovaskulární sekci - českou profesní organizaci, sdružující přední odborníky, kteří společně tvoří pokrok v medicíně.

Pro média
Kontakt

Kontakt

Tomek_edited.jpg

doc. prim. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

předseda výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

Adresa:

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Česká republika

Tel. sekretariát: 224 436 803

bottom of page