top of page

Zapojené nemocnice

Nemocnice zapojené do sítě StroCzech

Komplexní cerebrovaskulární centra

 • Fakultní nemocnice Brno

 • Fakultní nemocnice Hradec Králové

 • Fakultní nemocnice Motol

 • Fakultní nemocnice Olomouc

 • Fakultní nemocnice Ostrava

 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Krajská nemocnice Liberec

 • Nemocnice Č. Budějovice

 • Nemocnice Na Homolce

 • Ústřední vojenská nemocnice Praha

Iktová centra

 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

 • Fakultní Thomayerova nemocnice Praha

 • Karvinská hornická nemocnice Karviná

 • Nemocnice Jihlava

 • Nemocnice Písek

 • Nemocnice Vyškov

 • Pardubická nemocnice

 • Vítkovická nemocnice

 • Všeobecná fakultní nemocnice Praha

bottom of page