top of page
Desk with Stethoscope

Pracovní

skupiny

Specializační vzdělávání

Vedoucí: prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Výzkum

Vedoucí: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Komunikace s orgány státní správy

Vedoucí: MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Mezinárodní spolupráce

Vedoucí: prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Komunikace se členskou základnou

Vedoucí: doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Edukace a média

Vedoucí: MUDr. Jiří Neumann

Spolupráce s ostatními odbornostmi

Vedoucí: MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.

Vyhledávání finančních zdrojů

Vedoucí: MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D., MUDr. Jiří Neumann

Síť cerebrovaskulární péče v ČR

Vedoucí - Registr RES-Q a SITS

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.

Vedoucí - síť péče

prim. MUDr. Daniel Václavík, Ph.D., doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Kongresy

Vedoucí: dle aktuální akce

bottom of page