top of page

Simulační program

Simulační kurzy managementu akutní CMP

Simulační program zaměřený na logistiku a management léčby akutní cévní mozkové příhody vzniklo v roce 2016 s cílem trénovat účastníky v tom, jak efektivně a bezpečně zkrátit door-to-needle time. Za dobu své existence prošlo kurzy na 1400 lékařů a sester ze 24 zemí světa a 80 nemocnic.

Forma simulace je nejefetivnější vzdělávací metodou. Scénáře jsou založené na reálných klinických případech a celá simulace se odehrává v plně vybaveném simulačním centru.

 

Simulační kurzy jsou určené všem profesionálům zapojeným do péče o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou.

Proškolená iktová centra z ČR

 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 • Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

 • Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice Blansko

 • Nemocnice Nové Město na Moravě

 • Nemocnice Prostějov

 • Nemocnice Vyškov

 • Uherskohradišťská nemocnice

 • Vítkovická nemocnice Ostrava

Realizační tým & kontakt

prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.​ - garant a trenér simulačních kurzů

Ing. MgA. Veronika Svobodová - vedoucí a metodik simulačního programu

Ing. Hana Maršálková - koordinátor a metodik

MUDr. Tereza Vafková - metodik a specialista debriefingu

Hana.png

Ing. Hana Maršálková

koordinátor simulačních kurzů

Adresa:

Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91, Brno

Web

https://www.stroke-simulation.eu

In-situ simulace

Simulační školení in-situ probíhají přímo v prostorách nemocnice a simulují reálnou cestu pacienta s CMP od příjmu, přes CT až po léčbu. V některých případech probíhá simulační trénink i ve spolupráci s lokální ZZS a v tom případě trénink zahrnuje už i postupy v rámci před nemocniční péče.

Simulační trénink se skládá ze dvou částí. V první části je iktový tým požádán, aby fiktivního pacienta přijal a léčil standardně používaným postupem jako skutečného pacienta s CMP. Pak následuje debriefing, kde se diskutují všechny možnosti pro zlepšení postupů v rámci péče o pacienta s hlavním cílem zkrácení doby od příjmu do léčby. V druhé části tréninku by měl iktový tým tyto optimalizační kroky již zapracovat do pracovního postupu a pozorovat zefektivnění péče. Hlavním cílem tréningů zaměřených na optimalizaci péči je nejenom zacílit možnosti k zlepšení, ale aplikovat tyto změny do každodenních léčebných postupů iktového týmu.

Proškolená iktová centra z ČR

 • Fakultní nemocnice Motol

 • Fakultní Thomayerova nemocnice

 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

 • Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocnice Chomutov

 • Nemocnice Jindřichův Hradec

 • Nemocnice Sokolov

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

 • Karvinská hornická nemocnice

 • Nemocnice Třinec

 • Nemocnice Vyškov

 • Oblastní nemocnice Kladno

 • Oblastní nemocnice Příbram

 • Oblastní nemocnice Trutnov

 • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

 • Uherskohradišťská nemocnice

In%20situ%20Ostrava_edited.jpg

In situ simulace v Městské nemocnici Ostrava

Robert Havalda.jpg

Robert Havalda

koordinátor in-situ kurzů

bottom of page