top of page
Checking Blood Pressure

Pro pacienty

Mozkov mrtvice

Co je to mozková mrtvice?

Cévní mozková příhoda (CMP), neboli mrtvice, je akutní stav, při kterém do určité části mozku přestane proudit kyslík a živiny. K tomu nejčastěji dojde v důsledku ucpání nebo méně často v důsledku protržení mozkové tepny. Jde o akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou pomoc, kdy nejdůležitější roli hraje čas. Čím dříve jsou příznaky rozpoznány, tím dříve může být zahájena účinná léčba v nemocnici.

 

Jedná se o 2. nejčastější příčina úmrtí ve světě a ročně postihne více než 17 miliónů lidí. Během života potká každého 4. z nás, a to bez ohledu na náš věk (ročně zasáhne více než 80 000 lidí mladších 20 let). V České republice se za rok vyskytne cca 25 tisíc cévních mozkových příhod. I přes tato vysoká čísla a hrozící následky, většina lidí neví, jakými příznaky se CMP může projevit, jak na ně reagovat, případně, jak se proti tomuto onemocnění preventivně chránit.

Jak vzniká a jaké má následky?

Podle mechanismu vzniku se dělí na ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické cévní mozkové příhody. Ischemický mozkový infarkt (nedokrvení mozku) vzniká následkem ucpání mozkové tepny, které způsobí snížení nebo zastavení přítoku krve do mozku. Hemoragická CMP (tzv. krvácení do mozku) vzniká v důsledku prasknutí mozkové tepny. 


 

 

 

 

 

 Obr.: Vlevo krvácení do mozku, vpravo mozkový infarkt v důsledku přerušení krevního zásobení

 

Při cévní mozkové příhodě přestanou být mozkové buňky zásobeny okysličenou krví a brzy začnou odumírat. Tím dochází ke ztrátě mozkových funkcí, kterou postižená část kontrolovala - např. centrum pohybu (objeví se poruchy hybnosti), řeči (objeví se nesrozumitelná nebo drmolivá řeč) či zraku (poruchy zraku či rozmazané vidění).

Až 30 % pacientů na následky CMP umírá. Častým následkem bývá trvalá invalidita, např. narušení schopnosti hýbat jednou polovinou těla, porucha tvorby řeči, zhoršení zraku anebo poruchy paměti. Pokud se však člověku zasaženému akutní CMP dostane včasné pomoci, může vyváznout bez jakýchkoliv následků, nebo jen s lehkým postižením (např. mírné oslabení končetin).

Krvácení vs. ischemie.tif

Včasná léčba zachraňuje životy

Příznaky nikdy nepodceňujte a ihned volejte 155! Při mrtvici váš mozek ztrácí buňky rychlostí 2 miliony za minutu, a proto se hraje o každou vteřinu.

 

Léčba pacientů s mrtvicí je v České republice na špičkové úrovni, pacient se ale musí dostat do nemocnice co nejdřív. Přestože mrtvici je možné kompletně vyléčit, odstranění příčiny mrtvice musí lékaři udělat dříve, než dojde často k nenávratnému postižení mozku. 

Jak mrtvici poznám?

Nejčastějšími příznaky jsou:

  • náhlé ochrnutí, tedy oslabení horní a dolní končetiny na jedné straně těla (pacient není schopný např. zvednout ruku, pohnout nohou a tedy i hůře chodí),

  • náhlé ochrnutí poloviny obličeje a sklesnutí ústního koutku na jedné straně tváře,

  • náhlé potíže s mluvením či porozuměním řeči (postižený člověk může působit až zmateným dojmem),

  • náhlá porucha rovnováhy a koordinace pohybů,

  • náhlé závratě s nucením na zvracení anebo se zvracením,

  • náhlé problémy s chůzí či stáním na místě,

  • náhlá silná bolest hlavy (typická pro mozkové krvácení),

  • náhlé potíže s viděním (rozmazané vidění, výpadek části zrakového pole).

Zpravidla se jedná o náhlou a často dramatickou změnu oproti předchozímu stavu. Zrádné je, že u většiny pacientů se nemusí vyskytnout bolest (na rozdíl od srdečního infarktu, pro který je typická tíseň, dušnost a bolest na hrudi), a proto velmi často dochází k prvotnímu podceňování příznaků.

 

U některých pacientů mohou závažnému mozkovému infarktu předcházet přechodné příznaky v trvání jen několika sekund až minut, které však úplně odezní. Těmto přechodným symptomům se říká transitorní ischemická ataka (TIA). Avšak ani příznaky TIA nesmí být podceňovány. Je potřeba se ihned dostavit do nemocnice k neurologickému vyšetření a nastavit včasnou léčbu, která může zabránit zhoršení příznaků a trvalým následkům.

Jaká je první pomoc?

Klíčové je mrtvici rozpoznat. S tím vám pomůže mezinárodně užívaná mnemotechnická pomůcka FAST. Obsahuje totiž 3 nejčastější příznaky a návod, jak je ověřit.

Postiženému ihned voláme zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 - nikdy nejezděte do nemocnice sami!! Pokud má být léčba účinná, musí být zahájena co nejdříve, ideálně během 4,5 hodin od vzniku příznaků. Čas je nejdůležitější faktor.

Metoda FAST.png
Pacientské organizace

Pacientské organizace

Světvý den CMP

Světový den cévní mozkové příhody - World Stroke Day

29. říjen je každoročně vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Světovou organizací cévní mozkové příhody (World Stroke Organization) jako den, který nám připomíná, že rizika tohoto onemocnění se týkají každého z nás. Organizace z celého světa si kladou za cíl zvýšit povědomí o této nemoci, jejích příznacích a možné prevenci.

 

World Stroke Organization pořádá, každoročně vyhlašuje jedno hlavní téma a poukazuje tak na jinou problematiku spojenou s CMP. V minulých letech jsme mohli slyšet o kampani I am Woman, poukazující na fakt, že podle statistik umírá na CMP více žen než mužů. Jedním z témat minulých let bylo i „1 ze 6“, které upozorňuje na to, že v současné době jednoho ze šesti lidí postihne během života mrtvice. 

Více o našem zapojení se můžete dočíst na oficiálních stránkách World Stroke Organization: http://www.worldstrokecampaign.org/get-involved/world-stroke-day-events/236-world-stroke-day-4.html

Fotografie z akcí pořádaných FN Motol a FN u sv. Anny v Brně ke Světovému dni cévní mozkové příhody.

Kampaně a pogramy

Kampaně a programy

Cerebrovaskulární sekce je partnerem:

Vzdělávacího programu HOBIT

www.programhobit.cz

Program HOBIT je inovativní školní e-learning, který vzdělává žáky o tom, jak rozpoznat a reagovat na mozkovou mrtvici. Jedná se o jeden z mála globálních programů věnovaných zvyšování povědomí o mrtvici u dětí. Vizí programu je vyvinout efektivní vzdělávací rámec, který zajistí dlouhodobé uchovávání život zachraňujících informací a v konečném důsledku přispěje ke zvýšení zdravotní gramotnosti populace.
Program HOBIT již využilo 20 000 dětí z přibližně 400 škol v České republice a zapojilo se do něj také 2 500 žáků ze Slovenska, Polska a Maďarska.

V roce 2023 byl program rozšířen o pět nových vzdělávacích modulů - srdeční infarkt, panická porucha, cukrovka & obezita, Covid-19 a závislosti. Znalosti je také možné zopakovat díky nové aplikaci HOBIT | Hra o život.

Program HOBIT je zcela zdarma a je přístupný nejen školám, ale také veřejnosti. Školy se pak mohou registrovat kdykoliv v průběhu školního roku.

Kampaně Čas je mozek

www.casjemozek.cz

Projektu Hrdinové FAST

www.fastheroes.com

bottom of page