top of page

Iktus, o.p.s.

O nás

IKTUS, o.p.s. je nezisková organizace spolupracující s výborem Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. na podpoře širokého spektra činností:

 • Podpora propagace problematiky cévních mozkových příhod (CMP)

 • Podpora edukačních programů popularizujících význam CMP 

 • Propagace racionální a správné terapie a sekundární prevence CMP

 • Podpora vědeckého výzkumu či vývoje vztahující se k problematice CMP

 • Podpora rehabilitace osob po CMP

 • Podpora projektů na výchovu mladých neurologů a dalších odborníků v oblasti CMP

 • Podpora projektů zaměřených na prevenci CMP

 • Podpora projektů zaměřených na rehabilitační terapie po CMP

 • Podpora řešení aktuálních problémů v oblasti prevence, léčení a následné rehabilitační terapie CMP

 • Spolupráce s odbornými pracovišti v oblastech věnovaných problematice CMP

 

Doplňková činnost:

 • Podpora a organizace odborných akcí, konferencí, workshopů

 • Příprava, organizace či podpora projektů v oblasti vzdělávání a problematiky CMP

 • Spolupráce a podpora jiných subjektů působících v oblasti řešení problematiky CMP formou společných projektů, grantů a dalších vhodných aktivit

 • Organizace a poskytování grantů a dalších vhodných forem podpory pro mladé neurology a další odborníky

Vedení

Správní rada

Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.; Doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO; MUDr. Jiří Neumann

Dozorčí rada

MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.; MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.; Prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO

Ředitelka

Ing. MgA. Veronika Svobodová

Kontakt

Veronika_edited.jpg

Ing. MgA. Veronika Svobodová

ředitelka Iktus, o.p.s.

Adresa:

IKTUS, o.p.s.

K Rybníčku 1180,

Mníšek pod Brdy, 

PSČ 252 10

​Česká republika

 

IČ: 279 56 199

bottom of page