nás

Ženeme výzkum mozkových příhod kupředu

Cévní mozková příhoda (CMP) je 2. nejčastější příčinou úmrtí na světě. Se stárnutím populace je zavádění nových terapeutických přístupů klíčové.

19

zapojených center

7

projektů

v realizaci

6

projektů

v přípravě

Společně tvoříme budoucnost pro pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Díky výzkumné síti StroCzech můžeme propojit stávající výzkumnou infrastrukturu CZECRIN s národní sítí Center vysoce specializované cerebrovaskulární péče a Center vysoce specializované péče o pacienty s iktem – a zkombinovat tak jejich potenciál pro výzkum CMP.

 

Ne náhodou vznikla myšlenka na výzkumnou iktovou síť na půdě Mezinárodního centra klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, které se řadí mezi špičky v oblasti výzkumu iktové péče.

 

V rámci sítě StroCzech umožníme českým lékařům realizaci akademických klinických studií zajištěním vysoké míry koordinace, odlehčením administrativní zátěže a zaměstnáním zdravotních sester ve výzkumu. Prostřednictvím výzkumné sítě bude možno realizovat výzkumné studie fáze III v potřebném rozsahu a umožnit tak v rámci České republiky proces vedoucí k uvedení nového léčiva na trh.

Kontakt

Veronika_edited.jpg

Ing. MgA. Veronika Svobodová

manažerka StroCzech

Foto_pracovní.jpg

Kateřina Valentová

studijní koordinátorka StroCzech