top of page

Subspecializace cévní neurolog

Podmínky k získání certifikátu sub-specializace cévní neurolog v oboru neurologie

Schválila Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP listopad /2022

 

Preambule

Incidence cévních mozkových příhod (CMP) v České republice je 300 pacientů na 100000 obyvatel a rok. Z registrů pacientů s CMP vyplývá, že u 38 % pacientů dochází k recidivě CMP. Následky cévních mozkových příhod, i přes pokroky v akutní terapii, jsou celospolečensky závažné. 15 % pacientů umírá a 20 % pacientů jsou částečně nebo zcela nesoběstační. Z výše uvedených skutečností vyplývá nutnost vytvoření postgraduálního vzdělávacího procesu pro lékaře neurology se zaměřením na akutní terapii a sekundární preventivní léčbu CMP a stanovení podmínek k získání sub-specializace cévní neurolog v základním oboru neurologie (209).

Podmínky k získání certifikátu -  cévní neurolog

  1. Specializovaná způsobilost v oboru neurologie (doklad – Atestační Diplom)

  2. Funkční odbornost v neurosonologii  (doklad – Certifikát funkční odbornosti v neurosonologii)

  3. Absolvování jednotýdenního teoretického kurzu CMP (doklad – potvrzení IPVZ nebo LF)

  4. 6 týdenní stáž v Centru vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo v  Centru vysoce specializované péče o pacienty s iktem  ( doklad potvrzení od vedoucího centra)

  5. Absolvování testu  (doklad - potvrzení od komise CV sekce ČNS JEP, nebo IPVZ)

 

Vypracovala Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP.

On-line žádost o získání certifikátu ZDE

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: michal.bar@fno.cz a ales.tomek@gmail.com

Rozhodnutí o schválení(zamítnutí) žádosti obdrží žadatel do 3  měsíců od jeho podání.

bottom of page