top of page
Desk with Stethoscope

Stát se

členem

Přihláška pro členství v Cerebrovaskulární sekci

Členem sekce se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění.

 

Členem sekce s právem volit a být zvolen do orgánů sekce může být jen řádný člen České neurologické společnosti ČLS JEP (více o členství v ČNS - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/)

Online formulář pro nové žádosti o členství ČNS ČLS JEP je k dispozici na adrese http://www.cls.cz/online-registrace

Online přístup do databáze ČLS JEP

 

Každý člen ČLS JEP má nově umožněn přístup do členské databáze a může si tak kontrolovat a měnit své osobní údaje a další související parametry.

 

Jedná se konkrétně o možnost:

  • aktualizovat své kontaktní údaje ( kromě emailové adresy, ta musí být unikátní a lze ji změnit pouze nahlášením na emailovou adresu: cle@cls.cz)

  • rozšiřovat svá členství ve společnostech, spolcích nebo sekcích

  • kontrolovat platby za členství

  • stáhnout si doklad o zaplacení

 

Přihlášení na profil člena je možné přes webové stránky ČLS JEP: www.cls.cz – dále kliknutím na tlačítko STÁT SE ČLENEM/PŘIHLÁSIT SE, které je umístěno v horní liště a přihlásit se jako člen

 

Přihlásit se do profilu je možné pro všechny členy, kteří mají v databázi uvedený email, uhradili první členský příspěvek a tím si profil aktivovali.

 

Pro první přihlášení do profilu člena je nutné rozkliknout žádost o heslo a vložit svůj email (evidovaný v členské databázi ČLS JEP) a evidenční číslo člena ČLS JEP (= variabilní symbol), na email bude doručen odkaz pro změnu hesla, dále je již možné se přihlásit pod novým heslem na https://databaze.cls.cz/prihlaseni-clena

 

Upozornění
pro zasílání členských příspěvků platí samostatný účet č. 190837708/0300. Ke spárování došlé platby s konkrétním členem ČLS JEP je vždy nutné uvést variabilní symbol (= evidenční číslo člena ČLS JEP). Dotazy k vašemu členství nebo poplatkům vám zodpoví na cle@cls.cz nebo tel. +420 224 266 223.

 

Manuál pro vstup do členské databáze ČLS JEP

bottom of page