top of page
Desk with Stethoscope

Stát se

členem

Přihláška pro členství v Cerebrovaskulární sekci

Členem sekce se může stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a zaváže se přispívat k jejich plnění. Členem sekce s právem volit a být zvolen do orgánů sekce může být jen řádný člen České neurologické společnosti ČLS JEP (více o členství v ČNS - https://www.czech-neuro.cz/clenstvi/)

arrow&v
bottom of page