top of page

Grant ESOC 2024

Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP ve spolupráci s IKTUS o.p.s. vyhlašuje soutěž o 3 granty v jednotlivé výši 20 000,- Kč pro cévní neurology k podpoře aktivní účasti na The European Stroke Organisation Conference 2024, která se koná ve dnech 15. – 17. května 2024 v Basileji.   


Grant je určen k pokrytí kongresového poplatku a nezbytných cestovních nákladů. Grant bude vyplacen výhradně osobám, kterým byla podpora schválena.


Podpora se týká cévních neurologů ve věku do 35 let, kteří se konference aktivně zúčastní formou přednášky nebo posteru.


Podmínky k přihlašování:


·       Věk v době konání konference do 35 let včetně  

·       Člen Cerebrovaskulární sekce a ČNS ČLS JEP minimálně od 1. 1. 2024

·       Řádně zaplacené členské příspěvky do ČNS ČLS JEP

·       Hlavní autor sdělení

·       Doklad o přijetí příspěvku k prezentaci formou přednášky nebo posteru

·       Abstrakt sdělení

·       Stručný životopis uchazeče

·       Uzávěrka pro podání přihlášky je 15. 3. 2024  


Uchazeči se mohou přihlašovat na jiri.neumann@kzcr.eu. Po přihlášení práce bude zasláno potvrzení (e-mailem) o jejím přijetí do soutěže.


Vyhodnocení a předání ceny:


3 vítězné příspěvky vybere výbor Cerebrovaskulární sekce tajným hlasováním a výsledky předá správní radě IKTUS o.p.s.. Vítězové budou následně kontaktováni a bude jim předán grant.


Do 30 dnů po skončení konference je obdržitel grantu povinen předložit doklad o zaplacení kongresového poplatku a kopii certifikátu o absolvování konference.


Přidělení cestovního grantu není nárokové.  

  

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO – za výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

prim. MUDr. Jiří Neumann, FESO a prof. Michal Bar, Ph.D., FESO – za IKTUS o.p.s.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Upozornění na nadcházející volby 

Vážené členky, vážení členové Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP, od 10:00 8. 1. 2024 – 12. 1. 2024 do 10:00 budou probíhat elektronické volby do předsednictva Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP. Po

Commentaires


bottom of page