top of page

Certifikace subspecializace v cévní neurologii byla zahájena. Termín dalšího teoretického kurzu CMP je 8.-12.4.2024 , save the date !

Výbor ČNS ČLS JEP na doporučení výboru cerebrovaskulární sekce schválil první certifikát subspecializace cévní neurolog dne 28.11.2023.


Podmínky k získání subspecializace cévní neurolog jsou zveřejněny na webových stránkách - https:// www.cmp.cz/subspecializace-cevni-neurolog. Při splnění podmínek a po obdržení žádosti výbor ČNS JEP na základě doporučení výboru Cerebrovaskulární sekce vydá certifikát subspecializace cévní neurolog. V současné době výbor registruje dalších 8 žádostí o vydání certifikátu.


Týdenní teoretické kurzy  CMP garantuje výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP. Začátkem prosince proběhl již druhý kurz CMP, kterého se zúčastnilo 25 lékařů.


Další kurz CMP proběhne v termínu 8-12.4.2024, tentokrát se bude konat na 2. Lékařské fakultě UK v Praze v Motole. Přihlášku na kurz mohou zasílat zájemci na sekretariát neurologické kliniky k rukám paní Heleně Ulovcové (neurologie@lfmotol.cuni.cz , tel.: 224436801).


Subspecializace cévní neurolog bude podmínkou pro místo vedoucího Komplexního a Iktového centra a také pro akreditaci cévních neurologických ambulancí  v České republice v rámci sítě iktové péče.

 

doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D. prof. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

5. 1. 2024

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Grant ESOC 2024

Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP ve spolupráci s IKTUS o.p.s. vyhlašuje soutěž o 3 granty v jednotlivé výši 20 000,- Kč pro cévní neurology k podpoře aktivní účasti na The European Stroke Org

Upozornění na nadcházející volby 

Vážené členky, vážení členové Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP, od 10:00 8. 1. 2024 – 12. 1. 2024 do 10:00 budou probíhat elektronické volby do předsednictva Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP. Po

Comments


bottom of page