top of page

Lectures and congresses

52. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

4. - 6. června 2024, Hotel Galant, Mikulov

 

Milé kolegyně, milí kolegové, přátelé

srdečně Vás zveme na 52. Český a slovenský cerebrovaskulární kongres, který je nejvýznamnější pořádanou akcí v oblasti cévní neurologie v České republice a na Slovensku. Náš kongres je také celosvětově nejdéle pořádaným cerebrovaskulárním kongresem na světě. Letos se kongres uskuteční ve dnech 4. – 6. června 2024 na tradičním místě v hotelu Galant v Mikulově.

Program kongresu reflektuje všechna zásadní aktuální i kontroverzní témata v cévní neurologii a již nyní pro vás připravujeme odborné bloky týkající se aktuálního stavu organizace péče o pacienty s akutní CMP v našich zemích a také výsledků sledovaných indikátorů kvality péče iktových center za rok 2024. Dále se můžete těšit na celou řadu aktuálních témat týkající se epidemiologie cévních onemocnění mozku, příčin iktu a rizikových faktorů vzniku iktu, přednemocničního managementu, diagnostiky vč. novinek v zobrazování, rekanalizační terapie, primární a sekundární prevence. Budou také prezentována a diskutována důležitá mezioborová témata týkající se intervenční endovaskulární terapie a neurochirurgické léčby cerebrovaskulárních onemocnění, vztahu mezi nemocemi srdce a cévními mozkovými příhodami, rehabilitace, diagnostiky a léčby komplikací a následků cévních mozkových příhod. Dále budou prezentovány aktuální výsledky z registrů kvality péče. Tradičně nebude chybět blok zaměřený na intenzivní péči. Program kongresu doplní také několik prakticky zaměřených workshopů týkajících se mj. rehabilitace a vkládání dat do registru RES-Q.  Součástí kongresu bude také sesterská sekce s atraktivními bloky přednášek. Závěr kongresu bude již tradičně patřit moderovanému setkání a diskuzi zástupců iktových a komplexních center.

Přijeďte tedy diskutovat se svými kolegyněmi a kolegy témata, která vás zajímají. A současně neváhejte představit své vlastní výzkumné, klinické a vzdělávací aktivity ve formě přednášek nebo posterových sdělení.

Doufáme, že Vás připravovaný program zaujal a budeme se těšit na setkání s vámi v červnu v Mikulově.

prof. MUDr. Daniel Šaňák, PhD, FESO
doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD, FESO

uzávěrka abstrakt: 15. 4. 2024

včasná registrace: 30. 4. 2024

bottom of page