top of page

Vyhlášení voleb do výboru Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP,


rádi bychom Vás informovali o tom, že v termínu od 8. – 12. 1. 2024 budou probíhat elektronické volby do výboru naší sekce. Volby budou probíhat ve spolupráci se sekretariátem ČNS ČLS JEP. Samotným volbám předchází tvorba kandidátní listiny/návrh kandidatur.


Návrhy kandidatur

Návrhy kandidatur probíhají 4. – 8. 12. 2023. Každý řádný člen sekce může navrhnout do výboru kohokoliv z členů Cerebrovaskulární sekce (včetně sebe). Návrhy kandidátů je možné zasílat do 8.12.2023 na emailový kontakt Sekretariátu ČNS sekretariat@czech-neuro.cz a na email předsedy volební komise: karel.sonka@gmail.com v kopii. Navrhování kandidátů není anonymní. Po uplynutí termínu pro zasílání návrhu kandidátů bude příjem kandidatur uzavřen a vznikne kandidátní listina. Kandidátní listina bude zveřejněna na webových stránkách ČNS a naší sekce.


Volba kandidátů

Samotná volba kandidátů bude probíhat elektronicky prostřednictvím volebního systému Election Runner v období od 10:00 8. 1. 2024 – 12. 1. 2024 do 10:00. Pozvánku k elektronickým volbám Vám zašleme na emailovou adresu, která je evidována v centrální evidence členů ČLS JEP. Složení výboru sekce bude 13člené. Členy výboru se stanou kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti hlasů rozhodne volební komise losem. Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách ČNS a naší sekce.


Stížnost

Stížnosti na průběh voleb lez podávat písemně do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků.


Sledujte prosím webové stránky a své mailové adresy s dalšími informacemi o volbách. V případě jakýchkoliv Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat emailem na sekretariat@czech-neuro.cz nebo telefonicky na +420 720 967 147.

S přátelským pozdravem


Volební komise prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. – předseda MUDr. Radek Ampapa MUDr. Ivana Šarbochová

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Grant ESOC 2024

Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP ve spolupráci s IKTUS o.p.s. vyhlašuje soutěž o 3 granty v jednotlivé výši 20 000,- Kč pro cévní neurology k podpoře aktivní účasti na The European Stroke Org

Comments


bottom of page