• Aleš Tomek

Vítáme Vás na nových stránkách naší sekce!

Doufáme, že nová verze stránek nám umožní Vám dodávat všechny praktické a zajímavé informace rychle a přehledně. Díky za návštěvu!

Vaše CV sekce

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Nové doporučené postupy pro IVT 2021

V letech 2018 a 2019 byly publikovány výsledky multicentrických, randomizovaných a kontrolovaných studií, které prokázaly účinnost a bezpečnost intravenózní trombolýzy v léčbě akutního mozkového infar