top of page

Grant na podporu aktivní účasti na ESOC 23

Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P. ve spolupráci s IKTUS o.p.s.

vyhlašuje soutěž o 3 granty v jednotlivé výši 20 000,- Kč pro cévní neurology

k aktivní účasti na The European Stroke Organisation Conference 2023, která

se koná ve dnech 24. – 26. května 2023 v Mnichově.


Grant je určen k pokrytí kongresového poplatku a nezbytných cestovních

nákladů v případě prezenční formy konference. Pokud se bude konference

konat pouze on-line formou, bude grant určen výhradně k zaplacení

registračního poplatku (maximální výše podpory bude v tomto případě 13 500,-

Kč). Grant bude vyplacen výhradně osobám, kterým byla podpora schválena.

Podpora se týká cévních neurologů ve věku do 35 let, kteří se konference

aktivně zúčastní formou přednášky nebo posteru.

Podmínky k přihlašování:

  • Věk do 35 let včetně

  •  Člen Cerebrovaskulární sekce a ČNS ČLS J.E.P. minimálně od 1. 1. 2023

  •  Hlavní autor sdělení

  •  Doklad o přijetí příspěvku k prezentaci formou přednášky nebo posteru

  •  Abstrakt sdělení

  •  Stručný životopis uchazeče

Uzávěrka pro podání přihlášky je 30. 4. 2023 včetně.

Uchazeči se mohou přihlašovat na jiri.neumann@kzcr.eu. Po přihlášení práce bude zasláno

potvrzení (e-mailem) o jejím přijetí do soutěže.

Vyhodnocení a předání ceny:

3 vítězné příspěvky vybere výbor Cerebrovaskulární sekce tajným hlasováním a výsledky

předá správní radě IKTUS o.p.s. Vítězové budou následně kontaktováni a bude jim předán

grant.

 Do 30 dnů po skončení konference je obdržitel grantu povinen předložit doklad o

zaplacení kongresového poplatku a kopii certifikátu o absolvování konference.

 Přidělení cestovního grantu není nárokové.


doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO – za výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS J.E.P.

prim. MUDr. Jiří Neumann, FESO a prof. Michal Bar, Ph.D., FESO – za IKTUS o.p.s.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Cerebrovaskulární sekce ve spolupráci s iniciativou Angels vytvořila cyklus webinářů, ve kterém zkušení odborníci diskutují ožehavá témata týkající se přednemocniční péče, diagnostiky, léčby a sekundá

bottom of page