• Aleš Tomek

Nové doporučené postupy pro IVT 2021

Aktualizace: čvn 2

V letech 2018 a 2019 byly publikovány výsledky multicentrických, randomizovaných a kontrolovaných studií, které prokázaly účinnost a bezpečnost intravenózní trombolýzy v léčbě akutního mozkového infarktu u vybraných pacientů i po standardním terapeutickém časovém okně a s neznámou dobou vzniku iktu. Na základě těchto vědeckých důkazů, při dostupnosti specifických antidot přímých antikoagulancií a v souvislosti se zveřejněním nových doporučení ESO a AHA/ASA nastala potřeba aktualizovat platný doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu z roku 2014. Doporučené postupy nenahrazují platné legislativní normy a jsou konsensuálním stanoviskem výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Postupy vyjdou v nebližším čísle České a slovenské neurologie a neurochirurgie.


Plná verze doporučených postupů je zde:DOPORUČENÍ PRO IVT 2021
.pdf
Download PDF • 391KB


.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše